Tidligere Vågå-ordfører Rune Øygard er i Eidsivating lagmannsrett dømt til ett år og tre måneders fengsel for gjentatte seksuelle overgrep mot en mindreårig jente.

Han må også betale jenten 120.000 kroner i oppreisning.

Rune Øygard mener at han er uskyldig dømt, og ser på mulighetene for å anke til Høyesterett.

Øygard viste ingen følelser da dommen falt, men noterte flittig mens domspremissene ble lest opp. Den fornærmede jenten så vekselvis ned i bordplata og på dommeren mens han leste premissene.

Dommen som falt i tinghuset på Hamar torsdag ettermiddag og er mildere enn aktors påstand om fengsel i to og et halvt år for seksuelle overgrep mot den fornærmede i saken.

Les også:

22 måneder

I og med at Øygard ble frikjent for det alvorligste punktet i tiltalen, samleie med barn under 14 år, var det ventet at straffen uansett ville bli markant lavere enn i tingrettsdommen på fire års fengsel.

Den største spenningen rundt domsavsigelsen knyttet seg derfor til hva lagmannsretten mener er bevist av seksuelle overgrep.

Retten mener det er bevist at de to hadde seksuell omgang allerede i november 2009, og baserer seg på en konkret utveksling av SMS-er med ubetingede kjærlighetserklæringer de to imellom. Retten mener det er bevist at de hadde seksuell omgang i form av samleie, og at det startet like etter at jenten hadde fylt 14 år.

Den mener også at det er bevist at de to hadde jevnlige samleier over en periode på 22 måneder.

Grunnleggende uenige

— Det er ikke nødvendig å tallfeste nøyaktig antallet samleier, selv om det hadde vært ønskelig i forbindelse med straffeutmålingen, går det frem av domspremissene.

I skjerpende retning har retten særlig lagt vekt på at Øygard overtalte fornærmede til å innlede et forhold med en jevnaldrende gutt for å dekke over forholdet med Øygard.

De viktigste bevisene i saken har vært jentens forklaring, og en dokumentert sterkt emosjonell og seksualisert kontakt mellom henne og Øygard på Skype og telefon.

I LAGRETTEN: Den fornærmede jenten (17) på vei inn i rettssalen før domsavisgelsen i Øygard-saken i Eidsivating lagmannsrett torsdag.
SCANPIX

De to partene har vært grunnleggende uenige i både spørsmål om troverdighet og tolkningen av kommunikasjon på Skype og mobiltelefon, samt betydningen av vitneforklaringer på sentrale punkter.

Vil vurdere anke

Etter dagens dom har Øygard muligheten til å anke til Høyesterett med saksbehandling, lovanvendelse og straffutmåling som begrunnelse. Skyldspørsmålet er det ikke adgang til å anke, og spørsmålet vil bare bli prøvd på nytt hvis Høyesterett skulle oppheve dommen slik at saken må behandles av lagmannsretten på nytt.

Advokat Mette Yvonne Larsen sa da også straks etter at kjennelsen var klar sist uke, at en anke til Høyesterett skulle vurderes, men at det kunne ha uante konsekvenser hvis Høyesterett opphever dommen og hele saken må behandles på nytt.