Oslo politidistrikt kommer fredag til å gå til tingretten med fengslingsbegjæringer for rundt ti av dem som ble pågrepet i forbindelse med den store gjengaksjonen Operasjon Nemesis onsdag. Saken er så omfattende at politiet ikke klarte å fremstille noen av de siktede for varetektsfengsling dagen etter.

– Det er en veldig stor sak, og vi kommer nok til å jobbe med dette utover ettermiddagen og kvelden, får NTB opplyst av oslopolitiet torsdag ettermiddag.

Avhør

Det ble hele torsdag jobbet på spreng med å gjennomføre avhør av de 17 siktede. Politiet har i stor grad lagt lokk på saken og har valgt å ikke kommentere spørsmål fra pressen.

Forsvarerne i saken var frustrerte torsdag over at politiet ikke opplyste om det konkrete grunnlaget for helerisiktelsene og eventuelt beløpene forholdene omfatter.

Løslater sju

Det vil trolig bli ett eller flere fengslingsmøter i tingretten fredag, opplyser Oslo tingrett. Nøyaktig hvor mange som skal begjæres fengslet og det konkrete innholdet i siktelsene blir avgjort etter at avhørene av de siktede er gjennomført og gjennomgått av juristene.

Selv om ingen i oslopolitiet ville kommentere hvor mange av de 17 siktede som blir framstilt eller om noen allerede var løslatt fra arresten torsdag ettermiddag, lå det an til at rundt sju siktede kommer til å bli løslatt. Et titall av de siktede blir trolig fremstilt.

Blant disse er trolig alle de fem brødrene som anses som sentrale skikkelser i B-gjengen. De siktede risikerer i første om gang fire ukers varetekt.

Intens møtevirksomhet

Hele etterforskningsledelsen satt torsdag formiddag i møter for å vurdere situasjonen. På møtet var ikke varetektsfengsling av de siktede et tema.

– Etterforskerne trenger nå ro til å vurdere hele saken. Hvem som eventuelt skal framstilles for varetektsfengsling vil bli vurdert tidligst fredag, sier informasjonsrådgiver Sølvi Glendrange i Oslo politidistrikt til NTB.

Store verdier, blant annet et stort kontantbeløp og mange gjenstander, ble onsdag beslaglagt under aksjonene i Oslo. Foreløpig har ikke etterforskerne oversikt over alt som er tatt.