Det er konklusjonen både på Haukeland sykehus og i de berørte yrkesorganisasjonene etter Helsedepartementet nå har sendt en rundskriv til alle landets sykehus om ledelse i sykehus.

Rundskrivet inneholder ikke noe nytt i forhold til loven. Men Helsedepartementet presiserer at det skal være en ansvarlig leder ved alle sykehusavdelinger. Lederskapet kan ikke være delt mellom to likestilte ledere. Lederposisjoner skal ikke være forbeholdt spesielle yrkesgrupper. Dersom avdelingslederen ikke er lege, kan det utnevnes en rådgiver som er medisinsk ansvarlig for avdelingen. Denne skal rådgiveren skal rapportere til avdelingslederen.

Bakgrunnen for rundskrivet er konflikten mellom Den norske lægeforening og de yrkesorganisasjonene på sykehusene om hvorvidt andre yrkesgrupper enn leger er kvalifisert til å være avdelingsledere.

På Haukeland sykehus toppet striden seg i vår da jordmor Britt Eide ble ansatt som avdelingsleder for Kvinneklinikken.

— Presiseringen er klargjørende og er i tråd med ansettelsen vi har gjort på Kvinneklinikken, sier viseadministrerende direktør Tore Nepstad til Bergens Tidende.

Har fulgt loven

Han har ikke finlest rundskrivet, men mener at Helse Bergen har handlet i tråd med de intensjonene som departementet legger opp til. På Kvinneklinikken er det avdelingsoverlegen som har det medisinske ansvaret for arbeidet ved klinikken, men avdelingslederen har totalansvaret for driften av klinikken.

— Dette var bra, sier leder i Norsk Sykepleierforbund, Bente Slåtten. Hun er glad for at Helsedepartementet en gang for alle slår fast at lederskapet ved norske sykehusavdelinger skal være profesjonsnøytralt.

— Det burde være helt selvfølgelig at lederansvaret ikke skal knyttes til en bestemt profesjon, men til dem som har de beste lederegenskapene.

Slåtten bekymrer seg ikke over at avdelingslederens autoritet kan bli svekket av at en annen har det medisinske ansvaret for en avdeling.

— Enhver klok leder vil søke råd hos dem med den beste faglige kompetansen. Det er ikke noe unormalt med det. Det vesentlige er at avdelingsleder har driftsansvaret, sier hun

Hun vet at mange sykepleiere, jordmødre og representanter for andre yrkesgrupper i norske sykehus har gruet seg for å søke lederstillinger.

— Nå må de ikke nøle lenger, men søke de lederjobbene de mener de er kvalifisert for, sier sykepleierederen, som håper at det nå blir ro om lederspørsmålet på norske sykehus.

Vil teste ut praksis

Anne Marit Tangen, leder i Den norske jordforening, er mer avventende.

— Jeg er glad for presiseringen som gjøre slutt på striden på Kvinneklinikken. Men vi vil vente til vi får testet de praktiske konsekvensene av rundskrivet før vi slipper jubelen løs.

President i Den norske lægeforening, Hans Kristian Bakke, sier til Bergens Tidende at presiseringene fra Helsedepartementet er klargjørende.

Han regner med at det heretter blir det ro og ryddighet i debatten om enhetlig ledelse rundt på sykehusene.