Av en kvote på 6000 villrein, ble bare 1170 dyr felt under årets jakt. Det gir en fellingsprosent på lave 19,5 prosent.

— Vi har hatt slike år før, men dilemmaet er at det nå har skjedd to år på rad. Vi kan ikke fortsette med å skyte mye mindre dyr enn det vi planlegger ut ifra tilveksten. Normalt feller vi mellom 30 og 40 prosent, sier Svein Erik Lund, sekretær i Hardangervidda Villreinutval.

Hardangervidda er Nord-Europas største høyfjellsslette og dekker et areal på over 8.000 kvadratkilometer. Lund mener hovedårsaken til den lave fellingsprosenten under årets jakt er at dyrene oppholdt seg på en liten del av vidden.

- Tomme fjell

— Man kan jo spørre seg hvorfor reinen i hovedsak holdt seg i Vinje og nesten ikke i Hordaland. Mange jegere har rett og slett hatt tomme fjell i høst, sier Lund.

Han viser til at det kun ble felt 89 dyr i Eidfjord, 89 i Ullensvang og 171 i Odda. Gjennom analyse av data fra GPS-merket villrein, kunne de i år observere at villreinen nesten ikke krysset fylkesgrensen til Hordaland.

— Reinen trekker generelt mot vinden. I år var det 14 dager med sammenhengende vind og regn fra nordvest. Alt lå til rette for god jakt i Hordaland. Likevel så vi at reinen nærmest stoppet ved fylkesgrensen og deretter gikk sørover. Man skulle nesten tro det var satt opp et gjerde, sier Lund.

Til nettstedet Hjortevilt.no sier han at rettighetshaverne må ta grep før neste års jakt. Fredningskorridorer mellom øst og vest eller jaktfrie uker er blant tiltakene som bør diskuteres, mener han.

— Vi tror det var for mange jegere som satt og ventet i Hordaland. Reinen vil helst vekk fra folk og skyr folkelukten enten det er fra turister eller jegere. Derfor tror jeg man bør diskutere fredningskorridorer for villreinen i Hordaland, sier Lund.

Utvidet nattefredning

Steinar Langesæter, leder av Ullensvang fjellstyre, er enig i at tiltak må iverksettes.

— I flere år har det vært dårlig jakt i vest, men i år har det vært ekstremt dårlig, sier Langesæter.

Før årets jakt prøvde fjellstyret å få med seg Statsalmenningene i Eidfjord, Røldal og Odda på tiltak som kunne sikre at villreinen fikk trekke fritt inn i Hordaland.

De ble imidlertid ikke enige om annet enn å utvide nattefredningen med to timer.

— Det vil si at vi tillot jakt «i kontortiden» fra klokken 9 til 17, mens villreinen fikk gå i fred resten av døgnet, sier Langesæter.

Like over nyttår vil Ullensvang fjellstyre invitere til et nytt møte for å se på flere tiltak. Langesæter håper å få med seg de store Statsalmenningene i Røldal, Eidfjord og Ullensvang samt et stort flertall av de private områdene i Odda kommune, Ullensvang herad og Eidfjord kommune på flere tiltak.

Kan miste kontrollen

Jaktstopp i en uke eller fredningskorridorer med jaktfrie soner mellom øst og vest på vidden er blant forslagene.

— Vi håper vi kan komme frem til ordninger som kan prøves ut over flere år for å se om de fungerer. Skal vi ha en akseptabel forvaltning, er vi avhengig av en normal avskyting opp mot 50 prosent, sier Langesæter.

Også Norsk Villreinsenter Sør ser at noe må gjøres.

— Villreinnemnden er bekymret. De to siste årene har vi ikke greid å oppnå høstingsmålet. Nemnden har delt bekymringen med ansvarlig fylkesmann og med Direktoratet for naturforvaltning, sier nemndleder Olav H. Opedal til Hjortevilt.no.

Han understreker at forvaltningen ikke er på ville veier ennå, men at utviklingen går i feil retning.

— Snart kan vi ikke skryte av å ha kontrollen lenger. Noe må gjøres, sier Opedal.

Diskuter saken under .