Forskerne ved University of California San Francisco (UCSF) har gjennomgått 43 undersøkelser om emnet og konkluderer med at røyking er «en markant risikofaktor for Alzheimers sykdom», skriver danske Politiken.

De amerikanske forskerne gjorde derimot en annen interessant oppdagelse. Forskning som er sponset eller påvirket av tobakksindustrien framstiller røyking som en beskyttende faktor mot alzheimer, mens uavhengig forskning viser det stikk motsatte.

Forskerne utdyper sine funn i en artikkel i fagtidsskriftet Journal of Alzheimer's Disease, der de konkluderer med at de uavhengige undersøkelsene viser at røyking nesten dobler risikoen for å utvikle alzheimer.

— I mange år har diverse undersøkelser og populære medier viderebrakt myten om at røyking beskytter mot alzheimer, sier Janine K. Cataldo, som har ledet arbeidet med undersøkelsen.

For å finne ut hvilke forskere og undersøkelser som kunne knyttes til tobakksindustrien, gjennomgikk forskerne ved UCSF 877 hittil hemmeligstemplede dokumenter fra tobakksindustrien.

Dokumentene viser hvilke forskere som på ett eller annet tidspunkt har mottatt støtte fra industrien, hvem som har vært leid inn som rådgivere, hvem de tidligere har samarbeidet med og hvor de tidligere har vært ansatt.

På bakgrunn av gjennomgangen ble det konstatert at 25 prosent av undersøkelsene om sammenhengen mellom røyking og alzheimer var laget under påvirkning fra tobakksindustrien.