Inga-Cecilie Sørheim, stipendiat ved lungeavdelingen på Universitetet i Bergen, står bak analysen som ble lagt frem på en internasjonal konferanse i San Diego i California i går.

– Analysene våre viser at kvinner er mer sårbare for den skadelige effekten av røyking, sier Sørheim til Science Daily.

Dette er noe forskere har mistenkt, men ikke hatt bevis for før nå.

Kvinner mer utsatt for KOLS

Søreide har arbeidet i samarbeid med professor og overlege Amund Gulsvik. 2000 røykende bergensere ble undersøkt i prosjektet, hvor halvparten hadde KOLS. 60 prosent av røykerne var menn og resten kvinner. Analysen ble utført av Søreide ved Harvard Medical School i Boston.

– Vi fant at kvinner har et større fall i lungefunksjonen enn menn. Dermed er kvinner mer disponert for å få KOLS, gitt samme røykemengde, forklarer Gulsvik.

Det gjenstår fremdeles forskning for å kartlegge årsakene, men det er flere mulige forklaringer.

– Kvinner har mindre lunger enn menn og hver sigarett gjør dermed mer skade. Gener og hormoner kan også spille inn, sier Gulsvik.

– Hvilke konsekvenser får denne forskningen?

– Vi må intensivere kampanjen med å få kvinner til å slutte å røyke og ikke ta opp røyken, sier professoren ved Universitetet i Bergen.

Les også: KOLS er arvelig

Størst utslag på smårøykere

Kjønnsforskjellene var størst mellom dem som hadde røykt relativt lite. Om du trodde at noen få sigaretter om dagen var ufarlig, tar du dermed feil.

– Blant dem som bare røyker noen få sigaretter om dagen, finner man de største forskjellene mellom kjønnene. Kvinner har betydelig mer skader enn menn, sier Gulsvik.

For noen år tilbake røykte kvinner mindre enn menn. Likevel er det like mange kvinner som menn som har utviklet KOLS.

– Det er også et indirekte bevis på at kvinner er mer følsomme for den skadelige substansen i sigarettrøyking.

SCANPIX