I Norge er cirka 80 prosent av tobakksprisen avgifter. Det vil si at hvis du kjøper en tjuepakning med sigaretter til 60 kroner, går 48 kroner rett til staten.

Den som røyker 20 sigaretter om dagen, betaler altså 1440 kroner i tobakksavgift i måneden. Det blir 17.520 kroner i året. Fortsetter du å røyke i 20 år, og avgiftene holdes på samme nivå som i dag, vil du ha betalt 350.400 kroner i rene avgifter.