– Oppsigelse kan være aktuelt dersom den ansatte blir tatt flere ganger, sier personaldirektør Karin Ask-Henriksen til NRK.

Første gang den ansatte blir tatt med en sigarett, får vedkommende først en skriftlig advarsel.

Ifølge Ask-Henriksen blir reglene skjerpet fordi man har erfart at flere ansatte ikke respekterer sykehuset som et røykfritt sykehus.

Alle de 3.000 som arbeider ved Sykehuset Buskerud, er nå informert om det nye regelverket rundt røyking på jobben.

Det er Securitas i Drammen som skal håndheve røykeforbudet, med mange daglige runder i og utenfor sykehuset

– Dersom vi oppdager noen røykere på sykehusets område, skal vi snakke med vedkommende, notere navn og avdeling, samt rapportere til sykehusledelsen, sier Securitas-vekter Jostein Gullhaugen.