Avhengighet og nikotinsug til tross, man skal lete lenge etter rasjonelle og gode argumenter for røyken, det innser til og med de fleste røykere. Men at røyken faktisk gjør deg dummere, er ny informasjon.

Et internasjonalt forskerteam med vitenskapsfolk fra Danmark, Nederland, Frankrike og Storbritannia har studert virkningen av sigarettene på et utvalg på nesten 10.000 mennesker. Resultatene er publisert i den siste utgaven av fagtidsskriftet «Neurology».

I tillegg til alle de kroppslige, helsemessige følgene av røyking, som er kjent for de aller fleste, fant forskerne at tobakksnytelse i selv moderate mengder reduserer intelligensen betraktelig. Særlig slår dette ut for de eldre røykerne.

9.209 menn og kvinner eldre enn 65 år ble spurt om sine røykevaner. Deretter gjennomførte de en intelligenstest. To og et halvt år senere ble intelligensen testet på ny.

Resultatet var ifølge forskerne entydig: Resultatene for ikke-røykerne var nesten uforandret, mens røykernes intelligens hadde falt betraktelig. Også eks-røykere gjorde det svakere enn ikke røykere, men langt bedre enn røykerne.

Ifølge epidemiolog Alewijn Ott, fra Erasmus-universitetet i Rotterdam, har han og forskerkollegaene funnet at det mentale forfall henger sammen med antall sigaretter som dampes.

Forklaringen tror forskerne ligger i at røyking fører til små, lokale og begrensete blodsirkulasjonsforstyrrelser i hjernen.

Isolert sett behøver ikke hver enkelt av disse få noen særlige konsekvenser, men samlet kan de medføre forstyrrelser i de mer kompliserte tankeprosessene.

DYR FORNØYELSE: Ikke barre koster det penger å røyke, det koster deg tankekraft også.
FOTO: SCANPIX