• Salg av nikotintyggis i butikkene har vært en flopp, viser nye tall. Røykepillen er heller ingen stor suksess i Norge foreløpig.
  • 300 røykere i Bergen har gått på kurs på Haukeland for å klare å slutte. Under halvparten er røykfrie ett år etter kurset.
  • Samtidig har det aldri vært så få som røyker som nå. Det er færre som begynner, og flere er blitt av-og-til-røykere.

Tjæresvarte lunger. Avkuttete blodårer med rennende fett. Sigarettrøyk som følger dragsuget nedover spiserøret. Alle husker bildene fra helseminister Dagfinn Høybråthens skremselskampanje mot røyking i vinter.

Ikke bare var kampanjen kontroversiell. Nye tall viser at den trolig var feilslått, også. Iallfall hvis man måler effekt i salg av røykeavvenningsproduktene Nicorette, Nicotinell og Zyban.

  • Salget av Nicorette og Nicotinell gikk tilbake med tolv prosent i juli og august, sammenliknet med samme periode i fjor.
  • Salget av røykepillen Zyban ble redusert fra drøyt 22.000 pakninger i første kvartal i år til 1100 i andre kvartal.

— Enten har mange gitt opp å slutte. Eller de har klart å slutte uten medikamentell hjelp, sier daglig leder ved IMS Health, Skule Ingeberg.

Butikkene returnerer varer

Umiddelbart gir salgstallene for de klassiske røykeavvenningsproduktene Nicorette og Nicotinell et annet bilde: Omsetningsøkning på 37 prosent hittil i år.

Mye tyder imidlertid på at denne økningen skyldes innsalget til norske butikker, som først begynte å selge Nicorette og Nicotinell 1. januar i år.

Dette innsalget utgjorde hele 38 prosent i første kvartal, men siden har tallene sunket og sunket. Godt og vel halvveis i tredje kvartal utgjør omsetningen til butikk bare åtte prosent av salget.

— I august har vi til og med sett retur av varer fra butikkene. Den reelle omsetningsøkningen blir trolig på ti til tolv prosent i år. Omtrent som i fjor, sier Ingeberg til BT.

Uavhentet Zyban

Røykemedisinen Zyban koster over tusen kroner på apoteket, men ble solgt for prisen på en pakke sigaretter på KOLS-dagen i fjor. Resultatet var massiv etterspørsel og 50.000 innleverte resepter.

Men røykepillen mistet raskt nyhetens interesse, og mange pakninger ble liggende uavhentet på apotekene.

Så langt i år er det solgt 24.190 pakninger Zyban. Av disse ble hele 92 prosent solgt i løpet av første kvartal i år.

Ingeberg mener at disse tallene kan tyde på at den statlige røykeavvenningskampanjen har hatt marginal betydning på sikt.

— Med mindre folk har sluttet å røyke ved hjelp av andre metoder.

— Tror du det?

— Nei, på seg selv kjenner en andre. Det er ingen grunn til å tro at folk er blitt så mye bedre på dette området, men vi må selvsagt holde alle muligheter åpne.

- Formidabel forbedring

Det gjør de i Sosial- og Helsedirektoratet.

— Noen trenger ikke nikotinholdige produkter for å slutte å røyke. Klarer man seg uten, er det positivt, sier Sigrid Skattebo, rådgiver i avdeling tobakk i Sosial- og Helsedirektoratet.

— Du tror folk stumper røyken på andre måter?

— Det er vanskelig å vurdere, men så lenge prosentandelen nordmenn som røyker går ned, beveger vi oss i riktig retning.

For første gang på mange, mange år er prosentandelen nordmenn som røyker hver dag under tretti prosent.

— 29 prosent er en formidabel forbedring, mener Skattebo.

Mange av disse drømmer om et liv uten røyken. Til enhver tid ønsker 100.000 norske røykere å slutte med det.

Flere av-og-til-røykere

Professor Per S. Bakke ved lungeavdelingen på Haukeland universitetssykehus tror mye av nedgangen i antall faste røykere skyldes at færre begynner og at flere faste røykere har gått over til bare å røyke i helger og på fest.

— Det er bra at folk kutter ned på røykingen, men samtidig er det flere av-og-til-røykerne som begynner å røyke fast enn ikke-røykere. Om noen år er det godt mulig vi ser en oppsving i røykestatistikken, sier Bakke.

Han tror også at myndighetenes innsats for røykekutt har spilt en viktig rolle. Holdningskampanjer, høyere tobakkspriser og røykeforbud på offentlige steder har gjort at flere tenker seg om.