Salg av musegift i form av korn og pellets til privat bruk vil gradvis opphøre. Ferdigfylte åtestasjoner, som ikke kan etterfylles med gift, blir det eneste vi kan kjøpe.

— Vi innfører strengere krav til produkter som benyttes til bekjempelse av mus og rotter og som inneholder blodfortynnende midler. Det er fordi stoffene kan skade menneskers helse og skade andre dyr hvis de ikke brukes forsvarlig, sier sjefingeniør Astrid Gaustad i Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF) til Newswire.

Det betyr at kun ferdigfylte engangs åtestasjoner med slik gift vil bli tillatt solgt til private i butikker. Utfasingen av alle andre produkter er nå i gang, men det vil ta tid før alle slike produkter forsvinner fra butikkhyllene.

Ikke lenger rottegift

— I tillegg til at løs musegift nå fases ut for privat bruk, innføres det begrensninger i mengden gift man kan få kjøpt. Forpakningene med musemidler for private brukere kan maksimalt inneholde 100 gram musemiddel, sier Gaustad.

Private vil heller ikke få kjøpt midler for å bekjempe rotter. De vil være forbeholdt profesjonelle skadedyrbekjempere.

— Mus er et stort problem for mange hele vinterhalvåret. Selv om det blir færre produkter å velge blant, er virkestoffet akkurat det samme i åtestasjonene som i løse musekorn, sier Peter Hjuler hos leverandøren Bayer Garden.

Det unike med blodfortynnende midler, såkalte antikoagulanter, er at det som regel holder at musen spiser én gang av åten, før den dør etter noen dager.

Heller ikke i dag er det anbefalt å bruke løse musekorn utendørs, fordi løs gift kan skade andre dyr.

- Heller musefeller

— Har man et alvorlig problem med mus, anbefaler vi at man får et skadedyrfirma til å foreta en skikkelig opprydning. Ofte vil fagfolkene sette opp åtestasjoner utendørs og stanse musenes trafikk inn i boligen, sier Peter Hjuler.

Hvis problemet er lite, det vil si én mus eller to, er klappfeller ofte det som skal til.

Sprer smitte

— I mange hytter er mus innom i løpet av vinteren. Vi oppdager det først lenge etter at skaden har skjedd. Både i hytter og boliger er det smart å sette ut flere klappfeller, gjerne i kombinasjon med åtestasjoner.

Kommer det mange mus inn, kan det være vanskelig å få tatt alle i fellene.

Ifølge Bayer Garden er åtestasjoner og lukkede klappfeller med åte i dag de mest solgte produktene for å bekjempe mus. Begge har den fordelen at man slipper å ta i død mus.

— Mus kan se uskyldige ut, men dersom de får herje fritt kan de kan forårsake alvorlig smitte og være en helsetrussel for oss mennesker, sier Peter Hjuler.