Rosén ønsker ikke å gå tilbake til Forsvaret når hans studiepermisjon utløper neste år. Han synes saken er blitt en stor belastning.

– Jeg gjør dette av hensyn til familien og min egen helse, sier Rosén til VG Nett.

Leif Sverre Rosén er permittert fra stillingen som sjef for Forsvarets sanitet etter at han i sommer inngikk en avtale med forsvarssjefen. Han mener han ble presset ut av stillingen sin.

Fikk ikke jobben tilbake

Rosén og Diesen møttes søndag på Gardermoen militære flyplass for å diskutere situasjonen. Der skal forsvarssjefen ha lovet Rosén at han kunne få fortsette i Forsvaret, angivelig etter press fra forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Tirsdag kveld ble det kjent at Diesen ikke ville gjeninnsette Rosén i jobben som sanitetssjef, men at han kunne få en annen stilling innen Forsvaret.

Etter at nyheten ble kjent, bestemte Rosén seg for å fratre sin stilling når studiepermisjonen hans løper ut neste sommer.

– Jeg finner det helt umulig å fortsette i Forsvaret og utføre min embetsplikt under den nåværende ledelsen, sier han til NRK.

Forsvarssjef Sverre Diesen sier via en talskvinne at han ikke ønsker å kommentere saken.

Åpen krangel

Bakgrunnen for avtalen mellom Rosén og Diesen, som også var godkjent av Forsvarsdepartementet, var at Rosén i mai i år gikk ut med hard kritikk av legemangelen for norske soldater i Afghanistan. Han sa blant annet at han aldri ville sendt sin egen sønn dit, og at soldatenes liv ble satt på spill på grunn av mangel på penger.

Diesen har på sin side kritisert Rosén for ikke å ha gjort jobben sin skikkelig, og mener han ikke gjorde nok for å rette opp problemene i sin jobb som leder for Forsvarets sanitet. Den åpne krangelen om hvem som har gjort hva for å ordne opp i legemangelen fortsetter.

– Feilinformerte Stortinget

Rosén mener i tillegg at forsvarsministeren på flere punkter har feilinformert Stortinget i den betente saken. Han tilbakeviser Strøm-Erichsens påstand om at Diesen presset på for å få flere kirurger til Afghanistan allerede for to år siden.

– Jeg kan tilbakevise flere av påstandene i hennes redegjørelse til Stortinget. Det er rett og slett flere feil i den, sier Rosén til Dagbladet.

I sin redegjørelse om Forsvarets legeberedskap til Stortingets kontrollkomité skriver Strøm-Erichsen ingenting om sitt kjennskap til avtalen mellom Rosén og Diesen. I stedet viser hun utelukkende til en redegjørelse hun har fått om avtalen fra forsvarssjef Diesen.

Venstre-leder Lars Sponheim sier til VG at forsvarssjefen må få sparken dersom det viser seg at han ikke har informert Strøm-Erichsen skikkelig om avtalen med Rosén

Bør forsvarssjefen få sparken? Delta i diskusjonen her!

Holm, Morten
SCANPIX