Diesen har gått hardt ut mot Rosén og gitt ham skylden for legemangelen i Afghanistan, men nå går Rosén til frontalangrep på forsvarssjefen.

Rosén hevder å ha blitt presset ut fordi han uttalte seg offentlig om legemangel i Afghanistan. Som sanitetssjef mener Rosén at Diesen ikke har evne eller vilje til å gjøre situasjonen medisinsk forsvarlig for norske soldater.

– Hvis det er noen som er uegnet som forsvarssjef, så må det være ham. Han har ikke lederegenskaper, han mangler medmenneskelighet, og han er veldig dårlig til å lytte. Diesen er mer opptatt av å lytte til sin egen retorikk, sier Rosén til VG.

Rosén har fått støtte fra to tidligere forsvarssjefer, Arne Solli og Sigurd Frisvold. I motsetning til Diesen mener disse to at Rosén gjorde en god jobb.

– Forsvarssjefen sparker nedover for å redde seg selv. Mye av det han sier om grunnen til at jeg måtte forsvinne, er jo det reneste tullball og feil. Onsdag uttalte Diesen at nye avtaler om legedekning viser at det var riktig å bytte meg ut. Men det er jo jeg som inngikk disse avtalene med Ullevål sykehus. Mannen aner jo ikke hva han prater om, sier Rosén.

Rosén sier han ble presset til å skrive under på avtalen om å fratre stillingen, og at avtalen innebærer munnkurv.

– Roséns uttalelser ønsker vi ikke å kommentere, sier pressetalsmann Christian Øverli i Forsvarsstaben på vegne av Diesen, som er i Brussel.