— Skal vi ha en god og informert offentlig debatt om forsvarsspørsmål, kan vi ikke legge lokk på ubehagelige sannheter, svarer Petersen.

Det var i et foredrag mandag kveld forsvarssjefen tok til orde for å legge ned en rekke militærleirer og flystasjoner i utkantstrøkene av budsjettmessige grunner. Han var knapt ferdig med foredraget før forsvarspolitikere i Arbeiderpartiet og SV reagerte med forargelse og kritiserte ham for å uttale seg i strid med regjeringens mål, særlig i nordområdene.

Men oppstyret rundt forsvarssjefen la seg betraktelig onsdag, da statsminister Jens Stoltenberg i Stortingets spontanspørretime understreket at «det er forsvarssjefens ansvar å redegjøre for situasjonen slik han ser den».

Regjeringen har heller ingen planer om å skifte ham ut, ifølge Stoltenberg.

- Bare tull og tøys!

Både Jan Petersen og Frps forsvarspolitiker Per Ove Width går langt i å rose Sverre Diesen for at han har vært åpen om det de kaller en «betenkelig utvikling» når det gjelder landets forsvarsevne.

Petersen mener at det ville ha vært helt uholdbart hvis forsvarssjefen la bånd på seg og ikke var helt åpen omkring de dilemmaer vi står overfor når Stortinget om et par år skal vedta nytt langtidsprogram for Forsvaret.

— Slik jeg tolker Diesen har han bare gitt beskjed om at den nedadgående spiralen i forsvarsbevilgningene ikke kan fortsette uten at det må få konsekvenser for blant annet de baser vi har.

— Enkelte i regjeringspartiene krever likevel forsvarssjefens avgang?

— I så fall er det bare tull og tøys. Ingen regjering ville tenke i de baner bare fordi en forsvarssjef våger å si fra. Jeg er også sikker på at forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen var ulykkelig da hun hørte at noen i hennes parti ymtet frempå om dette, sier Jan Petersen.

- Betimelig nødrop

Per Ove Width, som også sitter i forsvarskomiteen, sier at det er et prisverdig og betimelig nødrop general Diesen har kommet med, for «vi har ikke lenger et nasjonalt forsvar, bare en utrykningsstyrke».

— Både i Ap og SV mener enkelte likevel at han er på grensen av å opptre illojalt mot regjeringen?

— Han har jo bare på faglig grunnlag pekt på konsekvensene av et dårlig budsjett. Militære sjefer har altfor ofte vært vage og tilbakeholdne med å si fra og advare, sier Width.

- Diesen forkludrer

Senterpartiets forsvarspolitiske talsmann, Alf Ivar Samuelsen, er derimot misfornøyd, fordi Sverre Diesen etter hans skjønn har beveget seg for mye inn på politikernes område. Dessuten burde han ha ventet med dette utspillet til han har gjort seg ferdig med forsvarsstudien som skal legges frem neste år.

— Hva i all verden skal vi med en slik utredning hvis konklusjonene er gitt på forhånd. Forsvarssjefen forkludrer bare den viktige prosessen vi står foran, mener Samuelsen.

Roald, Berit