• Vi har en tendens til å forstå alt som sykdom, sier psykiatrinestor Einar Kringlen.

«En meget velskrevet rapport».

Slik karakteriserer Einar Kringlen, professor i psykiatri, den sakkyndige rapporten fra Terje Tørrissen og Agnar Aspaas.

Rapporten fra de to danner sammen med en tilsvarende rapport fra Synne Sørheim og Torgeir Husby de to sakkyndigrapportene til dommerene som skal dømme Breivik.

Den rettsmedisinske kommisjon har bare godkjent Sørheim/Husbys rapport, og etterlatt Tørrissen/Aspås' i et rettslig vakuum, der rapporten bare er tatt «til etterretning».

— Skjønner ikke kommisjonen

Men Kringlen mener den ikke godkjente rapporten er bedre.

— Alt i alt vil jeg si at Aspås og Tørrissens rapport er et solid dokument, velskrevet og velbegrunnet. Jeg skjønner ikke hva Den rettsmedisinske kommisjonen har i mot den, sier Kringlen.

I dag, i det som er den nest siste uken av rettssaken mot Anders Behring Breivik, vitner flere psykiatere. Først ut er Einar Kringlen.

— Inntrykket fra rapporten bekrefter mitt inntrykk av at Breivik ikke var psykotisk, og dermed er tilregnelig, sier han.

Kringlen stiller seg selv spørsmål om hvordan vi skal oppfatte Breivik. Slik svarer han:

— Vi har en tendens til å forklare alt ut fra sykdom. Menondskap er ikke laget utfra sykdom. Det er naturlig å tenke på holocaust. Er Breivik er en gåte? Vel, i så fall har det vært mangegåter opp gjennom historien, sier Kringlen.

Troverdighet og tilregnelighet

Kringlen, nå pensjonist, er professor i psykiatri, og tidligere overlege. Han har en svært spesiell posisjon i det psykiatriske miljøet, selv om han nå for det meste er pensjonist.

Aktor Svein Holden har tidligere sagt at troverdigheten og tilregneligheten til Breivik er nært knyttet til hverandre.

Kjørt av aktor

Spørsmålet om troverdighet, sett fra aktoratet, handler om Breivik lyver eller selv er overbevist om at hans riddernettverk «Knights Templar» eksisterer.

Men Kringlen mener dette ikke har noe å si for om Breivik var tilregnelig eller ikke.

— Nei, det er to synspunkter som står mot hverandre. Man kan ikke trekke noe psykiatrisk ut av det, synes jeg.

— Men om vi bare for tankens skyld sier at Knights Templar ikke eksisterer, spør aktor Svein Holden.

— Det er påstand mot påstand om det eksisterer eller ikke, sier Kringlen.

Liberia i 2002

Breivik selv masserer neseryggen mens Kringlen snakker om hans angivelige nettverk.

Ifølge massedrapsmannen, møtte han en serbisk nasjonalist i Liberia i 2002. VG har intervjuet to av dem Breivik møtte i Liberia. Begge sier Breivik så vidt de oppfattet kun var interessert i å kjøpe diamanter.

kringlen 2.jpg
Håvard Bjelland