• Møtet med de pårørende her i Bergen har gitt meg mye å tenke på, sier kronprins Haakon etter å ha deltatt i sørgegudstjenesten i Domkirken i Bergen.

Kronprinsen ba selv om å få møte de pårørende i Bergens-området for å få høre deres historier etter flodbølgekatastrofen i Sørøst-Asia. Nesten en time brukte han sammen med om lag 30 spesielt inviterte pårørende etter omkomne og savnede i Domkirkens skrudhus rett etter gudstjenesten.

Det var en beveget kronprins Haakon som møtte pressen ute på kirketrappen like etterpå.

Flott opplevelse

— Det har vært flott å få være med på sørgegudstjenesten her i Bergen. Å få møte pårørende har også gitt meg mye å tenke på, sier han.

Fungerende biskop i Bjørgvin, Ørnulf Elseth lot seg imponere.

— Han gikk fra familie til familie for å samtale direkte med dem. Jeg er imponert over hans måte å føre dialogen med dem på. Kronprins Haakon har en solid porsjon sosial intelligens, hevder Elseth.

Ærlig og ekte

Den fungerende biskopen legger til at mange av de pårørende umiddelbart ga uttrykk for at de satte stor pris på måten sørgegudstjenesten ble gjennomført på.

— Dette var en veldig fin, ærlig og ekte stund. Jeg tror også at gudstjenesten var til hjelp for dem som er sterkest berørt. Tilbakemeldingene tyder i alle fall på det.

— I situasjoner som dette ser vi også hvor dypt folkekirketanken sitter, og hvor mye kirken betyr for folk, sier Elseth.