I regjeringens forslag til statsbudsjett som ble lagt fram torsdag, ble tollgrensen stående på 200 kroner, uendret på 30 år.

– En endring vil ha en stor betydning for de norske næringsdrivende og et slikt forslag må uansett sendes på en bred høring, sier informasjonsrådgiver Frank Vatne i Finansdepartementet til Dagbladet.no.

Før valget sa Arbeiderpartiet og Senterpartiet at grensen skulle heves til 1.000 kroner, mens Sosialistisk Venstreparti ville øke den uten å tallfeste hvor mye. Også Fremskrittspartiet ville øke grensen til 1.000 kroner. Bare Høyre og Kristelig Folkeparti var under valgkampen imot å heve tollgrensen.

Dagens tollgrense på 200 kroner gjelder privatpersoner som kjøper varer fra utlandet. Debatten rundt grensen tok av da handel over internett ble stadig mer populært. Hvis man kjøper varer som koster mer enn 200 kroner, må man i tillegg betale 25 prosent moms, samt et eget gebyr for fortolling.