Som universitetsdirektør i Bergen gjennom de siste 11 åra, er han vant til å krangle om mer penger og å se til at knappe ressurser blir brukt der de etter hans mening skal og bør brukes. Det samme har han erfart som styreleder for Festspillene (siden 1994) og fra sin fortid som kommunaldirektør, avdelingen for helse og sosiale tjenester, i Bergen .

Han er også kjent med lekkasjer, noe som var direkte foranledning til at kulturminister Ellen Horn måtte finne nye folk til Norsk Rikskringkastings styrerom. Som styremedlem i Den norske Bank var Kåre Rommetveit en av dem som ble innkalt til avhør på ettervinteren i fjor, da lekkasjene fra DnB om gigantlånet til Kjell Inge Røkke rant ut til pressen. Rommetveit sitter for øvrig fortsatt i styret til DnB, også der ved siden av NRKs nye styreleder Anne Carine Tanum.

«Akademikerproffen», er han blitt kalt, den bebrillede universitetsdirektøren med de buskete øyenbrynene. «En mann, godt likt, som holder masken når han må», blir det sagt. «Til tider veldig uhøytidelig, hensynsfull, men kan også være litt av et fyrverkeri.» Og ifølge en reportasje i Bergens Tidende for noen år siden også en «lobbyluring».

Kåre Rommetveit er oppvokst på Paradis i Bergen, har magistergrad i offentlig administrasjon og organisasjonskunnskap. Kona Turid traff han under studietida på Blindern en smilende soldag våren -67, og paret har to voksne barn. Hytte— og båtliv er han glad i, han nyter klassisk musikk og jazz.

Les også: UiB-direktør ny nestleder i NRK-styret