Det viser den siste landsomfattende partimålingen Sentio har utført for BT. Den er tatt opp i perioden 4. til 11. februar, altså før Ramin-Osmundsen-saken sprakk for alvor i mediene.

Ap går tilbake med fem prosentpoeng, mens Frp har en fremgang på 5,7 prosentpoeng. De to partiene bytter dermed plass i knivingen om å være størst i kongeriket. Hadde det vært valg i morgen, ville Frp og Høyre bare manglet fem mandater på rent flertall i Stortinget.

– Disse utslagene er så store at det åpenbart har skjedd noe i opinionen, sier forsker Terje Knutsen ved Institutt for sammenliknende politikk, UiB.

NATO-forklaring

Den mest sannsynlige forklaringen på Arbeiderpartiets helsprekk er utenriks— og sikkerhetspolitikken, tror han.

– Tradisjonelt har Ap og Høyre vært en klippe i forsvars- og utenrikspolitikken. Nå ser vi at Ap er førende parti i en regjering som reserverer seg mot NATOs rakettskjoldplaner. Samtidig går NATO-vennlige Fremskrittspartiet frem. Her kan det være en sammenheng, tror Knutsen.

– Ville tendensen blitt forsterket om målingen var tatt opp etter dramatikken rundt Ramin-Osmundsen?

– Det er en sak som først og fremst har vært dårlig håndtert av Manuela Ramin-Osmundsen selv, og er derfor primært et problem for henne – ikke regjeringen som sådan. En tilbakegang for Ap på grunnlag av den saken, vil nok uansett være midlertidig, sier Knutsen.

– Slitasje

Også SV og Sp har tilbakegang, selv om den er langt mindre dramatisk enn i Arbeiderpartiets tilfelle. Sammenlignet med stortingsvalget i 2005 har imidlertid regjeringspartiene tapt 20 av 87 mandater.

– Det er helt normalt med regjeringsslitasje. Løpet er på langt nær kjørt for de rød-grønne. Regjeringen skal legge frem en god del store saker og reformer innen høsten 2009. Makter den å presentere disse på en god måte, kan den raskt gjenerobre mange velgere, sier politikkforskeren.

Fremskrittspartiet har høy lojalitet blant sine sympatisører. 88 prosent av dem som stemte på partiet ved siste stortingsvalget, vil gjøre det samme igjen.

Solid Frp-grunnfjell

– Frp har ettertrykkelig bevist at de ikke var avhengig av Carl I. Hagen for å holde en høy oppslutning. De har profesjonalisert partiorganisasjonen og har opparbeidet seg en solid kjerne av stabile velgere. Fremskrittspartiet er ikke lenger avhengig av at det blusser opp innvandringssaker for å vinne ny oppslutning, sier Knutsen.

Venstre-høvding Lars Sponheim drømmer om ti prosent ved neste valg, og på denne BT-målingen tangerer partiet rekordoppslutningen fra januar.

– Sponheim har over tid vært den dominerende kraften bak Venstres fremgang. Han har klart å reetablere partiet som et liberalt tyngdepunkt i sentrum av norsk politikk, fastslår politikkforsker Knutsen.

For Rødt som opplever intern strid rundt leder Torstein Dahle, er BT-målingen et lite lyspunkt. Partiet er faktisk inne på Stortinget med to mandater, fra Oslo og Hordaland.