Et titall personer av romfolket troppet opp på Nav Midtbyen i Trondheim i går for å melde seg som arbeidssøkere.

Advokatfullmektig Farhad Amaru, som representerer gruppen, rådet dem til samtidig å søke om bostøtte.

— Jeg ønsker å prøve mine klienters muligheter til bostøtte i Norge i henhold til FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK). I artikkel 9 i denne konvensjonen står det at statene anerkjenner retten for enhver til sosial trygghet, innbefattet sosialtrygd, sier Amaru til Adresseavisen.

Kan ende i retten

- Men gjelder ikke denne retten borgerne i hvert enkelt land?

— Det er dette vi nå ønsker å få prøvd. Vi regner med å få avslag på søknaden hos Nav, ettersom klientene mine ikke fyller alle kriteriene for bostøtte. Avslaget vil gi grunnlag til å prøve saken videre i retten. FN-konvensjonen går over norsk lov, sier Amaru.

- I mandagens avis sa du at romfolket ikke ønsker å snylte på staten. Hvilke reaksjoner tror du vil komme når de nå søker om bostøtte?

— Jeg legger til grunn at det norske folket har interesse av å avklare rettighetene til EØS-borgere på generelt grunnlag. Tiltaket tjener hele landet.

Må selv sørge for livsopphold

Leder for Nav i Midtbyen, Hilde Merete Bygland, ønsker ikke å kommentere spesifikt hva romfolket søkte om. På generelt grunnlag opplyser hun at det forventes at EØS-borgere som søker jobb i Norge, selv sørger for eget livsopphold.

Det ble ikke tid til å håndtere alle de ti-tolv romfolkene som møtte opp på Nav i går.

— De som vi ikke rakk å snakke med i dag, skal vi ta i mot i dagene som kommer, sier Bygland.

Hun opplever at det var en god dialog mellom romfolket og saksbehandlerne.

— Det hele gikk veldig ordentlig for seg. Vi behandler mennesker med respekt, uavhengig av hvilke rettigheter de kan forvente å ha når de kommer til oss. Mitt inntrykk er at de dro med en følelse av å ha blitt godt mottatt, sier Nav-lederen.