Styreformann Jan Petter Storetvedt i det Røkke-dominerte eiendomsselskapet Avantor bekrefter at Røkke personlig har fremmet et tilbud overfor NRK.

-Vi lanserte ideen om at vi skulle samle NRKs aktiviteter i et effektivt nybygg i Nydalen, og at vi som eiendomsforvaltere kanskje kunne ta over dagens eiendomsmasse fra NRK, og forvalte den videre, sier Storetvedt, som ikke vil si noe om hva bygningene i så fall skal brukes til.

NRK er villig til å se på forslaget fra Røkke.

-Det er vel for ethvert styre et spørsmål om pris. Vi har hatt en intern debatt gående om det vil være riktig å møte det teknologiske tidsskiftet med en helt ny kringkastingsbygning, sier kringkastingssjef Einar Førde til NRK.

Det hvite hus, eller radiobygget på Marienlyst, sto ferdig i 1950, og har siden vært et viktig symbol i hovedstaden. Bygget er tegnet av arkitekt Nils Holter. Riksantikvaren sier han vil vurdere om bygningene skal fredes hvis de blir solgt.

-Vi har anledning til å frede statlige bygninger som avhendes, og det må vi kunne vurdere i dette tilfellet, sier riksantikvar Nils Marstein.

NTB