Kværner Rosenberg og Aker Verdal vil neppe overleve.

Dette er en temmelig ens oppfatning blant sentrale aktører i de store oljeselskapene på norsk sokkel. Men ingen vil stå frem og peke ut hvilke verft som de tror vil dø i en fremtidig sanering.

En ting er imidlertid klart: verken Aker eller Kværner har klart å tjene penger på de historisk gode toppårene som norsk leverandørindustri har hatt.

— Skal Kjell Inge Røkke klare å snu denne trenden for sitt nyfusjonerte storselskap, bør han ikke håpe på bedre priser. Da må han foreta en brutal sanering av Aker og Kværners samlede olje- og gassvirksomhet, og skape en strømlinjeformet offshoreleverandør som kan fungere mer effektivt, sier en direktør i ett av oljeselskapene som Bergens Tidende har snakket med.

Klar med kniven

En slik sanering ville kommet selv om Aker og Kværner hadde fortsatt som to konkurrerende selskaper. Med en ny eier som overtar et konkurstruet selskap, vil det være mye enklere å foreta brutale omstillinger som gir store tap av arbeidsplasser. Rett og slett fordi det forventes i en slik situasjon. Og i oljeselskapene tror man ikke det vil gå lang tid før Røkke går løs med kniven.

Det store Kværner Rosenberg står mest utsatt til for hogg. Ikke bare fordi det store verftet er i beit for oppdrag. Verdien av eiendommen som ligger så nær Stavanger sentrum, er også betydelig for eier Røkke. Enten han vil lage et nytt Aker Brygge innenfor det gamle vertsområdet, eller han vil utvikle området for ny næringsvirksomhet.

Flere utlendinger

Samme mulighetene har han ikke i Verdal, men i oljeselskapene peker man på at overkapasiteten i denne delen av offshoreindustrien er betydelig.

De tror derfor at Røkke vil dyrke Aker Stord og Kværners verft i Egersund. Disse vil i så fall først og fremst konkurrere med ABBs verft i Haugesund på de større oppdragene her i Norge.

Oljeselskapene understreker imidlertid at de vil kompensere for færre aktører her hjemme med å hente inn anbud fra flere leverandører ute. Dette for å fortsette å presse prisene og hindre at Røkke skal bruke sin markedsmakt her hjemme til å ta seg for godt betalt.