Miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) stoppet Røkkes husdrøm i januar, fordi planene ikke var en del av en godkjent reguleringsplan. Men nå har Asker kommune lagt ut forslag til ny reguleringsplan for området. Planen er ute på en begrenset høringsrunde, skriver Budstikka.

Den nye reguleringsplanen åpner for at Røkke kan bygge 871,5 kvadratmeter samlet grunnflate fordelt på flere bygninger.

Ekspedisjonssjef Tom Hoel i Miljøverndepartementet sier til VG at det var den manglende reguleringsplanen som var hovedgrunnen til at departementet satte foten ned i januar.

– Hvis Fylkesmannen har innsigelse mot kommunens nye reguleringsplan for området, vil den komme til Miljøverndepartementet for en endelig behandling, sier Hoel.

Ved forrige behandling hadde ikke Fylkesmannen i Oslo og Akershus innsigelser mot Røkkes boligplaner.

Ifølge overarkitekt Tor Arne Midtbø i Asker, er det fullt forsvarlig å la Røkke få bygge bolig i området ved strandsonen på Konglungen. Han regner med at kommunestyret i Asker kan behandle planen ferdig i løpet av høsten.

Røkke ønsker å bygge to sammenknyttede boligbygg, i tillegg til garasjeanlegg, tennisbane, uthus, svømmebasseng og brygger.