– Vi vil med disse linjer rette en uforbeholden unnskyldning til landets statsminister Jens Stoltenberg, for at hans medvirkning på Aker-dagen 2. april nå har blitt gjenstand for kritikk, skiver Røkke i brevet.

«Vi var – og er – takknemlige for at Stoltenberg takket ja til vår invitasjon. Han ble invitert for å snakke om pionerskap innen politikk, næringsliv og miljø.»

– Det var ikke en del av opprinnelig plan at dette programmet skulle sammenfalle med offentliggjøringen av avtaler som i ettertid har vist seg å være kontroversielle. Det var slett ikke en del av planen at han skulle behøve å forholde seg til – og kommentere – disse avtalene, heter det i brevet som er undertegnet Kjell Inge Røkke og konsernsjef Øyvind Eriksen.

Larsen, Håkon Mosvold