Det er først etter landsmøtet i Høyre, som avsluttes 9. mai, at Erna Solberg setter seg sammen med Kjell Magne Bondevik, Lars Sponheim, Dagfinn Høybråten og Per-Kristian Foss for å drøfte rokeringer og utskiftninger i regjeringen.

Disse fem vil når den tid kommer utgjøre det indre utvalget i regjeringen, og det er i dette forum ømtålige personspørsmål av denne art blir avgjort.

Men den nøyaktige tiden for utskiftninger blir neppe før Stortinget tar ferie rundt Sankthans. Allerede nå synes det likevel krystallklart at Jan Petersen får fortsette som utenriksminister, selv om han ikke har satt spor etter seg som en av de ruvende i norsk utenrikstjeneste.

Trenger lettere post

Det er langt på vei blitt en tradisjon at partilederne skal ha de minst arbeidskrevende statsrådsposter. Det var grunnen til at Valgerd Svarstad Haugland i 2001 valgte å bli kulturminister — akkurat som Anne Enger Lahnstein i 1997 - og Lars Sponheim landbruksminister fire år etter (mens Jan Petersen derimot hadde det som overordnet ønske å bestyre Utenriksdepartementet).

Innad i Høyre er det en alminnelig oppfatning at Erna Solberg som et av de første skritt vil be om et «lettere» departement enn Kommunal- og regionaldepartementet. I regjeringsapparatet er dette det desidert mest arbeidskrevende departementet, med et mylder av kompliserte oppgaver - fra innvandringsspørsmål til bl.a. kommuneøkonomi, boligpolitikk, samepolitikk og distriktsutbygging.

Skuffelsen Gabrielsen

Skal hun få noe utrettet som partileder, må hun ha avlastning som statsråd. En aktuell løsning kan være å overta som arbeids- og administrasjonsminister, selv om heller ikke dette er av de minst krevende. Et annet alternativ er å overta som nærings- og handelsminister.

Uansett hva valget blir, sitter Victor D. Norman og Ansgar Gabrielsen usikkert. Norman var Jan Petersens valg ved regjeringsdannelsen i 2001, og Solberg skal etter det BT forstår være mer kritisk til den måten Norman har utøvet det politiske håndverket på enn Petersen er.

Men også Ansgar Gabrielsen har vært en stor skuffelse som statsråd, ikke minst fordi han har vært passiv og ikke profilert seg som minister. Selv om Solberg hadde et godt samarbeid med ham i årene på Stortinget, er det et økende press i Høyre for å finne en mer markant person på denne posten.

Jokeren Brende

I denne kabalen er også Børge Brende en joker. Men i motsetning til de to andre er han på vei opp. Brende trives godt som miljøvernminister, men er lysten på nye og enda mer krevende oppgaver, etter det nære medarbeidere gir uttrykk for overfor BT. Det vil Brende etter alt å dømme selv gi beskjed om når tiden er inne for rokeringer i regjeringen.

Brende og Solberg står nær hverandre både politisk og personlig, og det er all grunn til å tro at hun vil hjelpe ham videre i statsrådskarrieren. Brende kan, i likhet med Solberg, uten vansker overta enten Nærings- og handelsdepartementet eller Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Sosialdepartementet kan også bli trukket inn i denne personkabalen. Det er en kjent sak at Ingjerd Schou (H) regnes som et av regjeringens svakeste kort. Men både i Venstre og i KrF er det uttrykt ønske om å få denne posten.