Helsedirektør Lars E. Hanssen opplyste dette da han mandag la frem Tilsynsmelding 2002.

Ifølge politiet i Oslo ble det i fjor og frem til midten av februar beslaglagt 300.000 Rohypnol-piller bare i hovedstaden. Det meste kommer inn gjennom smuglerruter fra de baltiske land, spesielt fra Litauen, via Sverige.

I 2002 behandlet helsepersonellnemnda 22 klagesaker fra helsearbeidere. Bare fire av klagerne fikk medhold. Tre av dem var leger som hadde fått advarsel, én var en sykepleier som hadde søkt om ny autorisasjon og fått avslag på søknaden, ifølge helsedirektøren.

(NTB)