Algefronten, som tilsynelatende ubønnhørlig har beveget seg fra øst mot vest, trenger ikke å komme så langt som til Rogaland. Havstrømmer gjør at algene presses østover igjen, og blir liggende på strekningen Mandal— Kristiansand.

— Vi må ta forbehold om endringer i havstrømmene, men ifølge havforskerne er det nå mest sannsynlig at algene ikke vil nå Rogaland, sier informasjonsrådgiver Olav Lekve i Fiskeridirektoratet.

Direktoratet dobler innsatsen mot algene ved at kystvaktskipet KV «Lafjord» settes inn fra og med torsdag. «Lafjord» tåler mer sjø enn «Munin», og vil ta seg av vannprøver lenger ut i havet.

I Farsund på Listas østside er hittil 200 tonn oppdrettsfisk gått med, mens anleggene i Flekkefjord på vestsiden av Lista ennå ikke er rammet.

NTB