Vedtaket blir sendt til partiets sentralstyre som skal ta den endelige avgjørelsen.