– Vel. Når han kommer med gode idéer, så, forsvarer produksjonsleder Andres Ibarra.

Lærling Ørjan Nygaard tar opp en neve isbiter og slenger mot lederen. Ibarra lar kniven skille fiskekjøtt fra fiskebein, som om ingenting skulle ha skjedd.

– Du kan ikke være noen blautfisk i denne jobben, gliser Jan Faustanger og slenger nok en filetert torsk til salting.

Hver dag, når det verste morgenrushet er ferdig, går diskusjonen rundt fileteringsbenken hos Breivik & Co på Bontelabo livlig.

– Men hvis vi blir sure på hverandre, går det over etter bare et par minutter. Hvis ikke, ville det ikke vært særlig bra å jobbe her, mener produksjonsleder Ibarra.

– Men vi jobber mens vi prater. Må jo gjøre oss fortjent til lønnen, understreker Faustanger.