En rød N på gul bunn, eller omvendt? Eller hva med grønt og sort med riksløven på? Kanskje et rødt kors på sort bakgrunn? Forslagene til det norske flagg var mange.

Kampanjen for et eget norsk flagg begynte for alvor i 1820, da Alexander Kiellands oldefar, Gabriel Kiellend, som gikk under tilnavnet "keiseren av Stavanger", startet en underskriftskampanje for et eget norsk flagg. Etter 1814 var det det danske flagget med norsk riksvåpen som representerte Norge.

Det kom inn en rekke forslag. Mange av dem var av det mer eksotiske slaget, men den 17. mai 1821 ble et vedtak oversendt kong Carl Johan i Stockholm. Valget hadde falt på et forslag fra stortingsrepresentant Fredrik Meltzer fra Bergen.

Flagget lignet ikke så rent lite på et tidligere forslag sendt inn av den bergenske handelskommisjon, hvor Meltzer for øvrig selv var medlem. Dette er det norske flagget vi har i dag.

Det går en historie om at flagget ble til ved at Meltzers sønn tilfeldigvis tegnet en blå stripe gjennom det hvite korset på det danske flagget.

Klikk deg gjennom vår billedserie for å se de fantasifulle og varierte forslagene til det norske flaggs utseende. Det ble rødt, hvitt og blått. Men det kunne fort ha blitt annerledesý

Dette forslaget var blant dem som ble vurdert i 1821. Hvem som sto bak forslaget er ukjent.
Stortingsarkivet