Rødt gleder seg over at FNs klimapanel har fått Nobels fredspris.

– Denne tildelingen er en riktig og fremtidsrettet beslutning av Nobelkomiteen, sier Dahle i en pressemelding.

Men han er ikke like glad for at Al Gore har fått prisen.

– Å gi Al Gore fredsprisen samtidig, er derimot en svært uheldig beslutning. Riktignok har han gjort en viktig innsats i å rette verdens oppmerksomhet mot klimautfordringen. Men han er samtidig en omstridt person med hensyn til forholdet mellom liv og lære, og han kan ikke sies å ha gjort noen stor innsats når det gjelder å skape fred i verden. Tvert imot, sier Dahle.

Rødts leder mener Gore fra 1993 til 2001 som USAs visepresident var delaktig i en rekke handlinger som gjør ham til en uverdig fredsprisvinner, blant annet bombingen av Irak i 1998.

– Nobelkomiteen burde derfor ha nøyd seg med å gi fredsprisen til FNs klimapanel, sier Dahle.