Rødt avsluttet sitt første landsmøte med å vedta fire politikkområder der hovedtrykket skal settes inn. Ett av dem er å få alle norske soldater ut av Afghanistan.

– På Stortinget er det ingen partier som er imot krigen. SV bøyer alltid av og blir et støtteparti. Det er bare Rødt som konsekvent går imot krigføringen og den norske deltakelsen, sier Dahle til NTB.

Han føler at partiet er i medvind, og at utsiktene til å få inn Folkvord fra Oslo på Stortinget aldri har vært bedre enn nå. De siste målingene gir Rødt et gjennomsnitt på 2 prosents oppslutning.

Skrikende behov

– Det er skrikende behov etter et parti til venstre for regjeringen. Nå er det Frp som er hovedopposisjonen, og det er svært skadelig. Med Rødt på Stortinget blir det lettere å stoppe Frp, sier Dahle.

Den virkelig våte drømmen er å bryte sperregrensen på 4 prosent, og dermed velte inn på Stortinget med seks-sju representanter. Venstres store uttelling ved valget i 2005 viste hva som skjer med et lite parti når den magiske grensen nås.

Dahle ser vekstmuligheter for Rødt blant de frustrerte på SVs venstreside.

– Regjeringspartiets endeløse rekke med kompromisser skaper stor uro mange steder. Vi hører stadig om SV-velgere som ser Rødt som eneste alternativ ved valget neste år. SVs svekkelse bidrar også til å mobilisere hjemmesittere i vår favør, sier Dahle.

I tillegg til kampen mot krigføringen i Afghanistan er klimakatastrofen, pensjonsreformen og sykehusene SVs hovedområder fram til valget neste år.

Elendig ordning

– Vi vil avvikle helseforetakene. Det må bli slutt på å drive sykehus etter bedriftsøkonomiske retningslinjer. Sykehusene skal inngå i den vanlige offentlige forvaltningen og styres etter helsefaglige kriterier. Alle ser at dagens ordning er elendig. Den skaper et oppblåst byråkrati og skviser lokalsykehusene, sier Dahle.

Han mener Rødt kan nyte godt av den voldsomme mobiliseringen som utløses av misnøyen innenfor sykehussektoren.

Den gjenvalgte partilederen sier at Rødt stadig står sterkt i innvandringsmiljøene, slik RV gjorde det i 1993 da Folkvord fikk en periode på Stortinget.

Dahle er spesielt kritisk til hvordan SV opptrer når det kommer til krigen i Afghanistan. Han synes partiets forsvarspolitiske talsmann Bjørn Jacobsen er med på å mykne profilen av Norges «angrepskrig».

– Jacobsen flagger SVs primærstandpunkter, men ender alltid opp med støtte og forklare regjeringens politikk. Dette svekker fredsarbeidet og skaper passivitet. Det er alltid SV som må jenke seg etter Ap, aldri omvendt, sier Dahle.

REFSER: ¿ På Stortinget er det ingen partier som er imot krigen. SV bøyer alltid av og blir et støtteparti. Det er bare Rødt som konsekvent går imot krigføringen og den norske deltakelsen, sier Torstein Dahle.
PAUL SIGVE AMUNDSEN