— Vi vet ennå ikke hvorfor, men det synes som om rødhårede har en betydelig høyere smerteterskel og trenger mindre bedøvelse for å holde visse smerter på avstand, sier professor Ian Jackson ved University of Edinburgh.

Under Jacksons ledelse har forskerne forsøkt å kartlegge hvilke gener som forårsaker smertefølelse, i håp om å kunne utvikle nye og bedre bedøvelsesmidler.

— Det er vanskelig å finne behandling for kroniske smerter, for eksempel fra kreft. Det er vanskelig å regulere og mange ønsker medikamenter på dette området, sier Jackson.

De britiske forskernes konklusjon når det gjelder rødhårede, underbygger tidligere funn gjort ved McGill University i Canada. Også der har forskere konstatert at rødhårede er mer motstandsdyktige mot smerte enn andre.

Dette gjelder oppsiktsvekkende nok bare rødhårede kvinner, mens rødhårede menn tåler like lite smerte som sine blonde og mørkhårede brødre.