Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti vil ikke komme med valgløfter i forbindelse med økonomiproblemene rundt utbyggingen av St. Olavs hospital. I stedet garanterer regjeringsalternativet at pengene skal ligge på bordet dersom de rødgrønne tar regjeringsmakten.

— Ja, det gjør vi. Vi vil ha på plass et psykiatrisenter etter Helse Midt-Norges siste forslag. Vi vil justere tilbake regjeringskravet om 10 prosent kutt til det nivået Helse Midt-Norge selv har skissert de vil klare. Og endelig; finansieringen av utbyggingen skal ikke tas av sykehusets driftsmidler, sier SVs nestleder Øystein Djupedal til Adresseavisen.

Stridens kjerne gjelder Helse- og omsorgsdepartementet som har gitt beskjed om at nye St. Olavs hospital ikke kan forvente flere statlige tilskudd i forbindelse med byggetrinn to, som har en prislapp på 300 millioner kroner.

Fylkesordføreren i Sør-Trøndelag frykter at byggingen av det nye sykehuset ikke kan fullføres dersom pengene ikke skaffes til veie.

Senterpartiets Morten Lund viser til at det har vært enighet på Stortinget om å finansiere byggetrinn to. Han mener departementet ikke skjønner hva Stortinget har gitt beskjed om. Arbeiderpartiets Trond Giske er på linje med Lund og Djupedal, og betegner det hele som ubegripelig.