Neste år kommer byråkratiregningen på 6,2 milliarder kroner. Dette til tross for at de rødgrønne har hatt som en klar målsetting å gjøre forvaltningen mer effektiv, skriver Aftenposten.

— Stoltenberg-regjeringen har lagt seg flat for fagbevegelsens motstand mot endringer. Men jeg er likevel overrasket over at det skal ha blitt så mye dyrere å drive departementene siden vi forlot regjeringskontorene, sier Høyres Per-Kristian Foss.

4225 førstekonsulenter, rådgivere, avdelingsdirektører og ekspedisjonssjefer jobber nå i departementenes kontorer, og bare det siste året er det ansatt 145 flere byråkrater. i regjeringskvartalet i Oslo.

Kultur- og kirkeminister Trond Giskes departement står for de fleste nyansettelsene det siste året.