Det viser en sammenligning NRK har gjort av 27 kommuner som er styrte av de rødgrønne og 27 sammenlignbare kommuner der Høyre inngår i flertallet. Statistikk fra Statistisk sentralbyrå viser at kommuner som er styrt av regjeringspartiene bruker litt mer av budsjettene sine på grunnskolesektoren enn de kommunene som har borgerlig flertall. De rød-grønne kommunene i utvalget bruker om lag 4000 kroner mer per elev enn Høyre— og Frp-kommunene.