— Et bevis på at velgerne ikke biter på skremselspropagandaen fra høyresiden, sier Ap-leder Jens Stoltenberg. Det rødgrønne regjeringsalternativet kommer desidert best ut av en landsomfattende meningsmåling Norsk Respons AS har utført for Bergens Tidende.

Nesten 1000 personer er spurt om hvilket av regjeringsalternativene som har den beste politikken på åtte utvalgte samfunnsområder. Dommen fra velgerne er klar:

Samarbeidspartnerne Ap, SV og Sp tar innersvingen på regjeringspartiene på alt fra skole, helse og eldreomsorg, innvandringspolitikk, samferdsel til barne- og familiepolitikk og utenrikspolitikk.

Fellesskap eller marked

Aller størst er velgernes tillit til de rødgrønne på området helse og eldreomsorg. Her mener 57 prosent av de spurte at Stoltenberg & Co. har en bedre politikk enn det borgerlige regjeringsalternativet.

— Er det motstanden mot å sette bestemor ut på anbud som her kommer til uttrykk?

— Det kan godt være. Mange er tydeligvis enige med oss i at eldreomsorg og helse er fellesskapets ansvar, og ikke skal overlates til markedet, sier statsministerkandidat Jens Stoltenberg til BT.

Han gleder seg også over at 53 prosent av velgerne har størst tro på venstresidens løsninger innenfor barne- og familiepolitikken. At Ap og SV på sikt vil fjerne kontantstøtten, ser altså ikke ut til å skremme de store velgermassene.

- Mer skattelette til de rike

Stoltenberg mener BT-målingen viser at folk flest er enige med de rødgrønne i at regjeringspartiene bruker fellesskapets midler grunnleggende feil.

— De synes det er viktigere å bygge flere barnehager og ruste opp skolen og eldreomsorgen fremfor å gi skattelette på 23 milliarder kroner til dem som tjener mest fra før, sier han.

— Men på området skatter og avgifter er det flest som har tiltro til de borgerlige?

— Vi lover ikke lavere skatt, men et mer rettferdig skattesystem, svarer Stoltenberg.

Meningsmålingen viser at lavinntektsgruppene mener de rødgrønne har den beste skatte- og avgiftspolitikken. Jo høyere inntekt, dess flere er det som sverger til de borgerliges skattepolitikk.

Også på det utenrikspolitiske området nyter koalisjonen Ap, SV og Sp større tillit enn regjeringspartiene. Jens Stoltenberg har denne forklaringen:

«Negativ kampanje»

— Utenriksminister Jan Petersen utmerket seg ikke akkurat med gode krisehåndterings-evner under tsunamikatastrofen. Alt rotet i Forsvaret under Kristin Krohn Devold har nok også bidratt til å skade regjeringen, sier han.

De rødgrønne kan likevel ikke skryte på seg særlig mye større velgertillit enn regjeringspartiene på utenriksområdet. Bare tre prosentpoeng skiller blokkene.

Ap-lederen tar BT-målingen til inntekt for sin påstand om at Høyres valgkampstrategi har vært mislykket.

— Høyre taper på sin negative kampanje. Strategien med å forsøke å skremme velgerne vekk fra de rødgrønne partiene virker simpelthen ikke, hevder Stoltenberg.

Sponheim: Dyre valgløfter

Venstre-leder Lars Sponheim mener store og dyre valgløfter fra de rødgrønne er årsaken til resultatene i BTs meningsmåling.

— De vil bruke mer penger, og der går også skillet mellom de to alternativene: Hvem som er best til å skape verdier og holde orden på økonomien, og hvem som bare er opptatt av å bruke.

Sponheim mener det har vært riktig av regjeringspartiene å fokusere på valgfri-het, på tross av at de blågule kommer dårligst ut på områder som skole, helse og eldreomsorg.

— Dette er et ideologisk skille som er helt fundamentalt i velferdspolitikken, sier han.

RØDE ROSER: Ap-leder og statsministerkandidat Jens Stoltenberg delte ut røde roser i Oslo i går ettermiddag etter at han hadde møtt finansminister Per-Kristian Foss til valgkampduell. FOTO: SCANPIX.