Senterpartiets landsstyre går inn for fortsatt statskirke og vil ha en rådgivende folkeavstemning om statskirkens framtid. Partileder Åslaug Haga drar en parallell til EU-kampen.

SV-leder Kristin Halvorsen utelukker ikke folkeavstemning, men hun vil avskaffe statskirken. Kirkeminister Trond Giske (Ap) sier han ikke har konkludert, men leverte mange argumenter for fortsatt statskirke da han åpnet Kirkemøtet forrige mandag.

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt sier til NTB at Ap verken har konkludert når det gjelder synet på statskirken eller folkeavstemning. Men hun synes det er en veldig dårlig idé å trekke en parallell til EU-kampen:

– Den bør ikke være noe forbilde for statskirkedebatten. EU-kampen skapte engasjement, men også splittelse. Statskirkedebatten må ikke bli en sak hvor en av sidene går ut som taper og en som vinner. Vi må ha en åpen dialog og en bredest mulig løsning, sier hun.

Høringsfristen for Gjønnes-utvalgets innstilling om forholdet mellom kirke og stat er 1. desember.

Avvikle statskirken

Kirkemøtet er Den norske kirkes øverste representative organ, og flertallet vil avvikle det direkte statlige kirkestyret. 63 av 82 støtter forslaget fra Gjønnes-utvalget om å organisere Den norske kirke som en lovforankret folkekirke. Det betyr at grunnlovsbestemmelsene som hjemler dagens statskirkeordning, oppheves.

Senterpartiets landsstyre mener avstemningsresultatet på Kirkemøtet synliggjør at folkets mening må bli hørt i denne saken.

– Over halvparten av menighetsrådene og de kirkelige fellesrådene går inn for å videreføre statskirkeordningen. Dette blir ikke avspeilet av vedtaket i Kirkemøtet. En grunnlovsendring som vedkommer så mange mennesker i ulike livssituasjoner, krever at folket må spørres i en rådgivende folkeavstemning, heter det i uttalelsen fra landsstyremøtet i helgen.

I sin tale til landsstyremøtet lørdag sa Sp-leder Åslaug Haga at hun frykter at Kirken ikke lenger vil være et naturlig samlingssted hvis den skilles fra staten, og hun er også bekymret for at antall menigheter i distriktene vil gå ned. I Sverige er det blitt 680 færre menigheter siden splittelsen fra staten i 2000.

Statskirken foreldet

SV-leder Kristin Halvorsen mener statskirken er en foreldet institusjon, men fastslår at denne saken ikke kan avgjøres ved knapt flertall.

– Jeg tror de fleste er enige med oss i at det er rart at en nasjon har en statskirke. Det er Norge og Iran og et par til. Men samtidig er det mange som er redde for å miste den brede folkekirken, sier statskirkemedlemmet Halvorsen etter å ha talt på gudstjenesten i Torshov kirke søndag.

Hun mener denne saken ikke kan løses ved stor uenighet og høyt konfliktnivå, ettersom den kan medføre en grunnlovsendring og da må vedtas i to påfølgende Storting.

– Vi må legge fram for Stortinget en måte å løse dette på, sier hun.

Kristin Halvorsen tar til orde for at de som vil ha en bred folkekirke selv må engasjere seg i Kirken, slik at de ikke trenger å frykte lavere takhøyde hvis statskirken opphører. Hun mener Hagas argumentasjon om at menigheter i distrikts-Norge kan forsvinne er en «veldig pragmatisk tilnærming til et veldig prinsipielt spørsmål».

HEIKO JUNGE