Stortingsrepresentanten fra Bergen sier til BT at miljøpolitikken utvilsomt blir den største utfordringen i et regjeringssamarbeid med Ap og Senterpartiet.

Lysbakken fremhever gasskraftsaken som spesielt vanskelig. Ap vil ikke stille som krav at fremtidige gasskraftverk må ha CO2-håndtering. For SV er det helt uaktuelt å si ja til bygging av forurensende gasskraftverk.

— Jeg tror Ap vil måtte bøye av. Argumentene for å bygge konvensjonelle gasskraftverk blir dårligere og dårligere, sier Lysbakken, som selv er medlem i SVs programkomité.

Gir Sp det glatte lag

— Vil SV stille som ultimatum for et regjeringssamarbeid at Ap sier nei til gasskraftverk uten rensing?

— Jeg vil ikke stille absolutte krav før vi er i forhandlingssituasjon, men jeg kan love at SV kommer til å stå beinhardt på vårt standpunkt, sier Lysbakken.

I morgen blir han nominert som SVs annenkandidat i Hordaland til stortingsvalget. Ågot Valle topper listen, mens Aud Karin Oen fra Øygarden suser inn på tredjeplassen, hvis nominasjonsmøtet i Odda forløper uten bomber.

Mens Lysbakken fastslår at det er stor avstand til Ap i miljøpolitikken, går partiets nestleder Øystein Djupedal til frontalangrep på Senterpartiet, det tredje partiet i det rødgrønne regjeringsalternativet.

— Senterpartiet viser definitivt at det ikke lenger et noe miljøparti, sier Djupedal. Årsaken til utblåsningen er at Senterpartiet i sitt nye partiprogram åpner for utbygging i Barentshavet.

Både SV og Ap avviser også Senterpartiets mål om å få fjernet den kommunale eiendomsskatten.

- Ap i bevegelse

Både Lysbakken og Djupedal er likevel overbevist om at de tre regjeringskåte partiene kan enes om en plattform og få oppfylt drømmen om å styre landet, hvis de får velgernes tillit.

— Men i utenrikspolitikken er det jo et hav av avstand mellom SV og Ap?

— Heldigvis er Ap i bevegelse på en rekke utenrikspolitiske områder. Før var SV isolert, nå ser vi at vi er det partiet som er i takt med opinionen - for eksempel om Irak-okkupasjonen, hevder Lysbakken.

— Men i motsetning til Ap, ønsker vi at Norge opptrer langt mer offensivt i forhold til direktivene fra Brussel og EØS-avtalen. Her må vi bruke påvirkningsmulighetene og vetoretten aktivt, legger han til.

Forholdet til NATO og norsk deltakelse i militæroperasjoner i andre verdenshjørner er også saker der Ap og SV skiller lag.

— Jeg bekymrer meg ikke over at vi er uenige i enkeltsaker nå. Jeg gleder meg heller over at utsiktene til en rødgrønn maktovertagelse skaper entusiasme i store deler av befolkningen, sier han.

Vil flytte abortgrensen

Lysbakken håper landsmøtene både i hans eget parti og Ap sier ja til å flytte abortgrensen til 16 uker. Begge partiene vurderer nå endringer i abortloven. Lysbakken er en av forslagsstillerne i SVs programkomité. Men utvidelse av retten til selvbestemt abort er omstridt også i SV, så Lysbakken tar ikke utfallet for gitt.

— Hvorfor vil dere flytte abortgrensen?

— Dagens nemndsystem er uholdbart og en etterlevning fra fortiden. I dag er avgjørelsene ofte avhengig av hvilken landsdel kvinnen bor i. Når vi først har bestemt at abort er kvinnens valg, bør hun også få bestemme frem til og med 16.uke, så sant ikke medisinske grunner tilsier det motsatte, mener Lysbakken.