Det betyr at rundt 800.000 kroner er frigjort til humanitært arbeid fordi norsk næringsliv betaler driften av ambulansene.

Fadderskapet til en ambulanse koster 50.000 kroner.

Innsatsen fra ambulansefadderne er med på å dekke utgiftene til ti ambulanser som Røde Kors har sendt til Libanon. Selv har Røde Kors fått dem fra Forsvaret. I tillegg blir forsendelsen støttet økonomisk av Utenriksdepartementet.

I oktober skal Røde Kors sende fire nye ambulanser til Libanon.