Flommen har berørt nesten 100 millioner mennesker. "Berørt" kan innebære alt fra mindre jordbruksskader til tap av hjem eller liv.

Tallene fra det kinesiske Røde Kors er mye høyere enn myndighetenes offisielle tall som er 148 omkomne.

Flere områder er utenfor hjelpeorganisasjonenes rekkevidde på grunn av de store vannmengdene. 16 provinser er rammet av flommen, som vanligvis starter i juni og ebber ut i september.

NTB