Utstyrt med hvert sitt mentometer — i beste ti-i-skuddet-stil - fikk hele lunsjmøtet uttrykke sin mening om både regjeringsutsikter og aktuelle samferdselsprosjekt.

— Tror du den nåværende regjeringsalternativet eller de rød-grønne vil ha makten etter valget? lyder spørsmålet til forsamlingen av næringsfolk og politikere.

Noen sekunder senere står den nakne sannhet på veggen:

55 prosent av salen tror de rød-grønne tar makten etter valget.

Det er kanskje en større bombe enn at 60 prosent av forsamlingen ønsker skattelette og at 76 og 72 prosent mener det er riktig å prioritere henholdsvis veitunnel gjennom Ulriken og Hardanger.

Digitalt til Bergen?

Et rød-grønt flertall kan for øvrig komme til å blokkere både Ulrikstunnel og Hardangerbro, advarer Høyres Torbjørn Hansen, som satt i politikerpanelet.

Ap, SV og Sp er alle motstandere av Ulrikstunnel. SV er også motstander av Hardangerbro.

Debatten avdekket for øvrig at de rød-grønne fra Hordaland, i motsetning til regjeringspartiene, vil kreve at utbyggingen av et digitalt bakkenett skal skje fra Bergen.

Hovedkontoret for digitalt bakkenett kan gi 100 nye arbeidsplasser. Konsesjonen er utlyst med søknadsfrist 30. september, uten lokaliseringskrav. Tildelingen vil en eventuell ny regjering få på bordet. Stortinget har tidligere uttrykt ønske om lokalisering utenfor Oslo.

— Sp vil jobbe for å etablere dette i Bergen, uttalte Sps Rune Skjælaaen.

Anne-Grete Strøm-Erichsen sår tvil om etableringen virkelig gir så mange nye arbeidsplasser.

— Hvis det er slik, vil vi jobbe for Bergen, sa hun.

Rente viktigst

Før gårsdagens debatt hadde Bergen Næringsråd gjort en meningsmåling blant sine medlemmer. 200 av ca. 2000 besvarte henvendelsen fra Næringsrådet.

Meldingen fra medlemsmassen er klar. Det viktigste regjeringen/Stortinget kan gjøre for bedre bedriftens økonomi og konkurranseevne er å holde lav rente, lav kronekurs og lav inflasjon.

På annenplass kommer skatte- og avgiftsnivå og på tredje å redusere skjemaveldet.

STEM SELV: Christian Rieber og resten av salen satt utstyrt med mentometer og mente om både regjering og samferdsel.<p/>FOTO: GIDSKE STARK