Regjeringen vil før påske avgjøre om en rekke blokker utenfor Møre skal åpnes for oljeselskapene. Fire av de utlyste blokkene (se kart) ligger ved noen av de mest sårbare gyteområdene langs norskekysten.

Olje— og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp) skal nå være innstilt på å gi oljeindustrien adgang til disse områdene, ifølge Miljøstiftelsen Bellona.

Det vil i så fall skje til sterke protester fra fagmyndigheter, fiskeriinteresser, miljøorganisasjoner og Sp- og SV-politikere i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.

Ingen på sentralt hold i de to regjeringspartiene ønsker å kommentere opplysningene overfor BT.

Hemmelige advarsler

Spekulasjonene går imidlertid ut på at statsråd Enoksen skal føle seg bundet av føringer og utlysningsteksten som forgjengeren, Thorhild Widvey (H), lokket oljeselskapene med i juni i fjor. Her ble det ikke tatt forbehold om tildeling av Møreblokkene, slik tilfellet er for de kystnære blokkene langs Finnmarkskysten.

Sier Enoksen ja til å åpne de kystnære blokkene utenfor Møre, skjer det også stikk i strid med rådene fra regjeringens egne fagmyndigheter på fiskeri- og miljøområdet. Disse advarer i klare ordelag mot å gi oljeselskapene adgang til disse områdene.

Her er noen av fagmiljøenes advarsler, som lenge var hemmeligholdt.

  • Havforskningsinstituttet: Fraråder tildeling av lisenser i blokken fordi havområdene er gyteområder for norsk vårgytende sild. «Disse områdene er blant de mest produktive og økologisk viktigste områdene langs norskekysten». Havforskerne viser også til at disse havområdene kan skjule store korallrev.
  • Fiskeridirektoratet: Beklager sterkt at disse blokkene ble lyst ut. Svært viktige områder i fiskerisammenheng, og viktig gyteområde for flere fiskeslag, skriver Fiskeridirektoratet.
  • Statens forurensningstilsyn: Bør ikke tildeles. Blokkene er for nær land, ligger i kyststrømmen og oljevernberedskapen er ikke tilstrekkelig.
  • Direktoratet for naturforvaltning: Stor konflikt med konkrete miljøressurser. Den korte avstanden til kysten vil forsterke konsekvensene av et uhell.

Fylkeslagene til SV og Senterpartiet i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal krever også at oljeselskapene holder seg unna de kystnære Møre-blokkene. Det samme gjør Fiskebåtredernes Forbund og Fiskarlaget.

SV under press

Regjeringspartiene kan likevel komme til å trosse advarslene fra fagmiljøer. I SV og Sp er motstanden mot oljeboring stor blant partifolk i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.

Senterpartiets energi- og miljøpolitiske talsmann på Stortinget, Ola Borten Moe, nekter å uttale seg om saken fordi den nå er gjenstand for intern prosess i regjeringen og stortingsgruppen. Stortingskollega, Heidi Sørensen fra SV er også sparsom med kommentaren.

– Vi har ikke tatt stilling til dette ennå, men disse blokkene er blant de aller mest sårbare sett fra et miljøfaglig ståsted. Det er alt jeg kan si, sier Sørensen.

– SVs fylkesleder i Møre og Romsdal advarer mot oljeboring?

– Jeg forstår engasjementet, svarer Heidi Sørensen kort.

SV-topp Olav Hauge i Møre og Romsdal er derimot mer snakkesalig. – Det blir håpløst hvis regjeringen sier ja til oljeboring i disse områdene. De sentrale politikerne må forstå at vi ikke kan tukle med fremtiden til fiskeriressursene, sier Hauge.

Nei til «tut og kjør»

Senterpartiets stortingsrepresentant fra Sogn og Fjordane, Erling Sande, uttaler seg slik:

– Vi ønsker ikke at disse områdene åpnes for oljeboring, og har bedt om at departementet gå en ny runde for å sikre at hensynene til miljø og fiskeriinteressene blir ivaretatt, sier Sande.

– Det vil være uklokt å åpne disse blokkene nå, sier partikollega og fylkesleder Knut M. Olsen i Sogn og Fjordane.

– Regjeringspartiene SV og Senterpartiet kan umulig godta å videreføre tut-og-kjør politikken til Thorhild Widvey og den forrige regjeringen, sier Unni Berge, fagmedarbeider i Bellona.