Regjeringsblokken kom klart svekket ut av kommune— og fylkestingsvalget. Sp slo til med «et nytt supervalg», ifølge partileder Åslaug Haga. Ap gjorde et relativt dårlig valg, mens SV gjorde det svært dårlig.

Salt i åpne sår

Senterpartiets sentrale politikere vil ikke åpent strø salt i SV-sårene, men flere på partiets valgvake i Oslo advarte SV mot å svare på nedgangen med å bli en mer vrien partner i regjeringskollegiet.

Partileder Åslaug Haga konstaterer at Senterpartiet - i motsetning til SV - er vant til å sitte i regjering, og at erfaringen bidrar til realistiske forventninger i partiapparatet om hva det er mulig å få til i regjeringskontorene.

Det var rungende trampeklapp som møtte senterpartileder Åslaug Haga da hun kom til valgvaken.

For Haga og Senterpartiet er det strålende valgresultatet viktig av minst to grunner:

Ordførerpartiet

Posisjonen i kommunene er fortsatt sterk, og de får bekreftet at regjeringsdeltakelsen er verdt strevet. For fire år siden fikk partiet en oppslutning på 7,9 prosent. Da klarte partiet å forhandle seg frem til 106 ordførere! Ved midnatt lå de an til å klare 8,2 prosent.

Haga tror at valgresultatet kan sørge for at enda flere Sp-ordførere blir å finne i landets 434 kommuner.

I stortingsvalget, for to år siden, fikk partiet en oppslutning på 6,5 prosent. Som eneste regjeringsparti har Senterpartiet dermed klart å styrke sin posisjon etter at den rød-grønne regjeringen Stoltenberg tok makten for to år siden.

I Senterpartiet er de skråsikre på at fremgangen skyldes tro på egne saker, og at partiet har fokusert på at det nytter å stemme Sp. Mens SV og Ap delvis har drevet en negativ valgkamp ved å angripe andre i stedet for å fremheve egne politiske seire.

Borgerlig flertall

Hvis kommune- og fylkestingsvalget hadde vært stortingsvalg, ville den borgerlige blokken igjen festet grepet om regjeringsmakten - om enn med relativt små marginer. Prognosene tydet i går kveld på borgerlig flertall hvis stortingsmandatene skulle vært fordelt. Både SV og Arbeiderpartiet går klart tilbake i forhold til stortingsvalget. Samlet lå de an til å miste mellom fem og seks prosent av stemmene.

Men det er i forhold til kommunevalget for fire år siden, utslagene blir dramatiske for SV. I mange byer og på landsbasis lå de i natt an til å bli halvert. Det betegnes som et katastrofevalg, men likevel var katastrofen langt på vei ventet av partiledelsen.

Blir i regjeringen

De var derfor i går kveld raskt ute med å slå fast at det elendige resultatet ikke vil få noen som helst konsekvenser for regjeringsdeltakelsen.

Partileder Kristin Halvorsen slo fast at SV ikke trekker seg fra regjeringssamarbeidet. Hun anser resultatet for å være en advarsel fra velgerne. Likevel mener hun at SV som parti ikke er tjent med at de trekker seg fra regjeringen nå.

Men det er ventet at partiets indre opposisjon ikke vil sitte i ro etter valget. Det vet Kristin Halvorsen. Derfor advarte hun sine egne allerede under partilederdebatten i natt. Hun varslet at partiet på ny vil drøfte hvordan de håndterer å sitte i regjering.

-Vi er avhengig av å samle troppene, sa hun.

Allerede i høst må SV håndtere vanskelige miljø- og forsvarspolitiske saker på Stortinget. Det er saker hvor partiet krangler med både Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Samtidig vil det ikke overraske regjeringspartnerne på Stortinget, om SV forsøker seg på en og annen omkamp om prioriteringer i statsbudsjettet som kommer i oktober. Behandlingen i Stortinget kan bidra til at misnøyen i SV kommer til overflaten.

Landets største

Arbeiderpartiet befestet i valget sin posisjon som landet suverent største parti, men må likevel akseptere en tilbakegang på vel tre prosent i forhold til stortingsvalget.

I forhold til kommunevalget for fire år siden, styrker de posisjonen noe. Ap er landets fremste ordførerparti, og sitter med den fremste politisk tillitsvalgte i 170 av landets kommuner.

Uttalelser fra blant andre partisekretær Martin Kolberg i går kveld viste at partiet ikke er fornøyd med resultatet, men det er ikke så dårlig at det ligger an til noen betydelig selvransakelse i partihovedkvarteret på Youngstorget.

TERJE BENDIKSBY