Rockefestivalen får beholde pengene selv om kommunalminister Odd Roger Enoksen handlet i strid med habilitetsreglene da han behandlet søknaden fra sin egen svoger. Tildelingen ble tatt opp på nytt med landsbruksminister Kåre Gjønnes som settestatsråd. Etter en samlet vurdering har Gjønnes kommet til at tildelingen kan opprettholdes.

Søknaden om støtte ble sendt 19. mars, fire dager etter at Enoksen overtok som statsråd. Bare fem dager senere ga statsråden tilsagn om støtte. Samtidig lå det 13 andre søknader ferdigbehandlet og ventet på Enoksens avgjørelse.

Landbruksdepartementet har kommet til at Kommunaldepartementets vedtak er å anse som ugyldig i henhold til habilitetsreglene i forvaltningsloven, men sier samtidig at det er flere momenter som tilsier at vedtaket likevel bør opprettholdes.

Søknaden faller innenfor de forutsetninger som Stortinget har lagt for bevilgningen. Departementet har heller ikke grunn til å tro at tilsagn om støtte er gjort på uriktig grunnlag

NTB