— Ola Borten Moe har vært olje- og energiminister fra første dag, sa LO-lederen under LOs olje- og gassutvalgs årskonferanse i Bergen torsdag, ifølge Dagens Næringsliv.

Skussmålet fra LO-sjefen kom samtidig som det ble kjent at Borten Moe fikk kritikk av eget parti for i for stor grad snakke varmt om oljevirksomhetens fremtid og for lite om fornybar energi.

— LO er fornøyd med at vi har en olje- og energiminister som er opptatt av Norges viktigste næring, en næring som står for over 50 prosent av norske eksport. Den bidrar med en tredel av statens inntekter, og næringen bidrar til å sysselsette direkte og indirekte over 250.000 personer, sier Flåthen til Dagens Næringsliv.

LO har ifølge avisen ikke vært like fornøyd med tidligere olje- og energiministre i Stoltenberg-regjeringen.

— Vi må ikke være redde for debatten som Borten Moe bidrar til, og både fagbevegelse, miljøbevegelse og politikere må delta i den, sier LO-lederen.