• Riv ned gjerdene. Det norske importvernet er hyklersk og et uttrykk for et rikt lands egoisme, sier Fremskrittsparti-politiker Lodve Solholm.

Ingen partier er mer krystallklar på nedbygging av subsidier og statlig vern av norske bønder enn Frp. I partiprogrammet heter det at Norge snarest må bygge ned handelsbarrierene mot utlandet.

— Da blir det ikke mange norske bønder igjen?

— De som er kreative vil klare seg. Bøndenes organisasjoner er altfor defensive når de påstår de er sjanseløs i konkurransen. Se og lær av møbelindustrien på Sunnmøre, verftsindustrien langs kysten og andre norske næringer som har klart seg mot alle odds. Hadde de vært like negative til konkurranse som Bondelaget, kunne de bare lagt ned virksomheten med en gang, sier Lodve Solholm, som sitter i Stortingets næringskomité for Frp.

— Men hvordan kan norske bønder overleve hvis billigere utenlandske jordbruksprodukter strømmer innover landegrensene?

— De må satse på det som er deres fortrinn, ren og god norsk mat og nisjeprodukter. Det vil norske forbrukere etterspørre. Og tenk om vi markedsfører norske jordbruksvarer med bilde av Dagros foran den vakre Geirangerfjorden. Da er jeg sikker på at fine franske fruer heller vil velge litt dyrere norsk storfekjøtt fremfor Belgisk Blå, sier Solholm.

Han synes ikke Senterpartiet bør skrike høyt om konsekvensene av Fremskrittspartiets landbrukspolitikk.

— Den har aldri vært prøvd, mens Sp har hatt hånden på rattet gjennom mange år med kraftig nedgang i tallet på bønder her i landet, sier Lodve Solholm.

Han mener det beste Norge kan gjøre for å bringe utviklingsland ut av fattigdommen, er å kutte all statlig bistand og gi dem rettferdige handelsvilkår.

— Skal vi få dem ut av gjørmen av sult og fattigdom må vi åpne for handel slik at de får solgt varene sine. Det hjelper ikke med milde gaver til despotiske regimer, sier Solholm.