Da aktor, førstestatsadvokat Edward Dahl, fortsatte utspørringen av Jan Helge Andersen onsdag, var han opptatt av hvilken rolle Andersen hadde hatt under selve overgrepet i Baneheia 19. mai 2000.

Fryktet for sitt liv

20-åringen forklarte tidligere onsdag at han ble truet på livet av Viggo Kristiansen på selve åstedet. Kameraten skal også ha rispet Andersen i hånden med en kniv.

"Det var første gang jeg fryktet for mitt liv", skal Andersen ha forklart i avhør med politiet.

Deretter ble det spørsmål om Andersen hadde vist såret til noen.

Jan Helge Andersen: — Jeg har vært hos legen med det. De har tatt bilde av det, for å tyde hvor lenge siden det var.

Ville heller blottet strupen

Et sentralt spørsmål er også hvorfor ikke Andersen gjorde større motstand mot Viggo Kristiansen, da han skjønte hva som var i ferd med å skje.

Aktor Edward Dahl: - Vurderte du å drepe Viggo - med kniven?

Jan Helge Andersen: - Det vet jeg ikke.

Aktor Edward Dahl: - Du sto jo der med kniven, du?

Jan Helge Andersen: - Det ville vært så lett for ham å få kniven vekk, uansett.

Aktor Edward Dahl: - Husker du om du tenkte tanken?

Jan Helge Andersen: - Det kan jeg ikke huske.

Aktor Edward Dahl: - Hvis du tenker tilbake på det i dag - kunne du gjort noe annerledes? Tatt opp kampen med Viggo?

Jan Helge Andersen: - Ja, hadde det skjedd i dag, hadde ikke jeg sittet i en rettasak.

20-åringen tar en pause, tenker seg om før han fortsetter:

— Da hadde jeg heller blottet strupen mot ham.

Aktor Edward Dahl: - Hvis du hadde tatt opp kampen, hadde du ikke klart det?

Jan Helge Andersen: - Det tviler jeg sterkt på.

Aktor Edward Dahl: - Du tviler på det i dag også?

Jan Helge Andersen: - Ja.

20-åringen vet ikke hva som skjedde med selve drapsvåpenet.

Aktor Edward Dahl: - Spurte du ikke Viggo hva han hadde gjort med den? Var du ikke interessert i det?

Jan Helge Andersen: - Nei.

Husker lite

Andersen hadde vært i flere avhør før han forklarte at han selv hadde vært delaktige i overgrepene mot jentene.

Aktor Edward Dahl: - Fikk du da vite at politiet hadde DNA som pekte mot to personer?

Jan Helge Andersen: - Det tror jeg at jeg fikk vite senere.

Gjentatte ganger blir Andersen bedt om å huske tilbake til hva som skjedde og hva som ble sagt på åstedet. Han svarer flere ganger at han ikke husker, hvorpå aktor leser opp hva han tidligere har forklart i avhør med politiet. Konfrontert med politiavhørene, bekrefter Andersen at han husker de fleste av disse detaljene.

Kun pårørende og presse

Rett bak vitneboksen, sitter flere av jentenes pårørende. Nok en gang må de høre de grufulle detaljene om hvordan Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble misbrukt og drept. Enkelte av Jan Helge Andersens pårørende er også til stede i retten onsdag.

Utover pressen, har ingen utenforstående fått lov til å være i rettssal 1 i Arendal tinghus. Dette er på grunn av plassmangel.

Etter at aktor er ferdig med sin eksaminasjon, vil Andersens forsvarer, advokat Ben Fegran, stille 20-åringen spørsmål. Deretter må Andersen svare på spørsmål fra Viggo Kristiansen forsvarer, advokat Tore H. Pettersen. Andersen vil trolig bruke store deler av torsdagen for å fullføre sin forklaring.