Ankesaken mot Erik Andersen i Borgarting lagmannsrett skal etter planen vare frem til midten av desember.

Lagretten, populært kalt juryen, skal avgjøre om Andersen er skyldig i overgrep mot tre gutter som han nekter for å ha forgrepet seg på.

Juryen i lagmannsretten består normalt av ti personer, og minst syv av dem må svare ja på skyldspørsmålet for at den tiltalte skal dømmes.

Valgte ut en ekstra

Da det i går ble plukket ut medlemmer til lagretten, ble det imidlertid valgt ut elleve personer — for å sikre seg mot at sykdomsforfall skal føre til utsettelse av saken.

— Det er en langvarig sak, og vi går snart inn i influensasesongen, sa lagdommer Nils Ihlen Ramm.

Allerede på sakens andre dag meldte et av jurymedlemmene forfall.

Aktoratet var skeptisk til å fortsette saken med de resterende ti jurymedlemmene.

— Det er tidlig i saken, og vi blir veldig sårbare for nye sykdomsforfall, sa statsadvokat Per Egil Volledal.

Fagdommerne gjorde forsøk på å få fatt i det syke jurymedlemmet for å få informasjon om hvor lenge sykdommen kunne tenkes å vare, men lyktes ikke med det.

Kan fortsette med ni

Det ble derfor besluttet å fortsette saken med ti jurymedlemmer.

Dermed risikerer man at hele saken i verste fall kan bli utsatt hvis flere jurymedlemmer blir syke.

Domstolloven åpner for å fortsette med ni jurymedlemmer. Men hvis to til av de gjenværende ti blir syke, vil saken måtte utsettes – eller i verste fall startes opp på nytt med en ny jury.

I tilfelle må også de fornærmede guttene forklare seg på ny.

Den første av dem, en 18-åring fra Hordaland, sitter i dag i vitneboksen.

Han har gitt uttrykk for at han synes det er en stor belastning å måtte fortelle om overgrep han skal ha blitt utsatt for.