300 millioner kroner i bot og ubetinget fengsel for konsernsjef Bjørn Sjaastad i USA, altså, men enda har Odfjell ASA verre ting i vente. I alle fall rent økonomisk. En bot på rundt 600 millioner kroner fra EU for de samme forhold er ikke urealistisk å vente seg.

Hvis EU-kommisjonen anser det bevist at Odfjell ASA har rammet også EU-markedet med ulovlig prissamarbeid, kan boten bli på 10 prosent av siste års omsetning. Den satsen har Kommisjonen brukt i liknende tilfeller, og Odfjell ASA omsatte for rundt seks milliarder i 2002.

Men prosessen i EU kan ta tid, og det til tross for at en razzia i Odfjells lokaler ble gjennomført så tidlig som sist vinter.

Kommisjonens talskvinne i konkurransesaker, Amelia Torres, sier til Bergens Tidende at man fortsatt er i en innledende fase.

— Vi har ikke konkludert vår etterforskning. Når det er gjort, og hvis vi finner tilstrekkelige bevis, sender vi involverte selskap en «statement of objection» (anklagedokument). Så vil de kunne svare på anklagene. Først deretter vil vi eventuelt ilegge bøter, sier Torres.

Hun vil ikke kommentere hvorvidt det kan bli aktuelt å inngå et forlik, slik det er gjort i USA.

USAs og EUs konkurranselover er ganske like og de to samarbeider om etterforskningen av lovbrudd. Det har også skjedd i Odfjell-saken. Men samarbeidet er begrenset av at det ikke finnes hjemmel for utveksling av konfidensiell informasjon. I konkurransesaker vil selskapene insistere på at de fleste dokumentene er konfidensielle.

Den viktigste forskjellen mellom USA og EU er at ulovlig prissamarbeid i USA også er en kriminalsak. Derfor må Odfjells direktør i fengsel. EU-landene har ikke gitt Kommisjonen tilsvarende fullmakter. Derfor kan den «kun» bøtelegge.

Odfjell kan straffes av EU med hjemmel i EØS-avtalens paragraf 53 som forbyr blant annet prissamarbeid i det indre marked.

Odfjell-saken håndteres av EU-kommisjonen, og ikke EØS-avtalens overvåkningsorgan ESA, fordi EU er den sterkest berørte part. ESA var kun inne i bildet da razziaen i Odfjells lokaler ble gjennomført. Slikt har ikke EU-kommisjonen tillatelse til å gjøre alene, opplyser ESA-president Einar Bull.